Hapersoft Prinsenbeek
Tel 0765417171
Email : info@Hapersoft.nl

Plukloon info

Het plukloon programma is gemaakt omdat het in de praktijk erg arbeidsintensief was om de registratie en de uitbetaling van de seizoenarbeid in de aardbeienteelt vast te leggen en de benodigde formulieren in
te vullen. Omdat er dagelijks geplukt wordt en soms zelfs op 2 percelen per dag
werd dat een enorme tijdrovende klus.
Het programma is nu zover uitgebreid dat het de volgende mogelijkheden heeft
en ook voor andere teelten toepasbaar is registratie van naam, adres, geboortedatum gegevens, uurloon,
sofinummer etc.
dagelijkse invoer van de gewerkte uren, indien op basis van stuksloon
betaald wordt, kan een zogenoemde bak/ kilogram prijs via het programma eenvoudig
berekend worden, deze wordt dan direct omgerekend naar een uurloon voor de
betreffende plukker
maken van een veldlijst zodat er een overzicht is van de verwachte
personeelsleden op die bepaalde dag.
uitdraaien van eenvoudige loonstroken waarop vermeld wordt hoeveel stuks
of hoeveel uur er gewerkt is, hierbij bestaat de mogelijkheid om per veld te
registreren waar gewerkt is. Dit uitdraaien van loonstroken kan zowel per
personeelslid of 1 x per week van al het personeel
ovezicht van openstaand geld per plukker, zodat bekeken kan worden hoeveel
geld nodig is voor de uitbetaling in die periode
overzicht van uitbetaald geld per plukker over het gehele jaar
overzicht van een kasboeklijst waarop aangegeven staat hoeveel in een
bepaalde week uitbetaald is, dit om verschillen in de loonadministratie en
het kasboek te voorkomen
overzicht van arbeidsregistratie per week of per perceel.
Daarnaast zijn er nog een aantal mogelijkheden maar het gaat te ver om deze
allemaal toe te lichten.
Al met al is het een arbeidsverlichtend programma voor al de administratieve
werkzaamheden die losse arbeid met zich meebrengt.

 

Plukloon